گذشته ها (سنتی) (Pasts)

The Best of Mohammad-Reza Shajarian
گنجینه هنر موسیقی ایران - دلنشین، ماهور، سری اول
Delneshin, Mahour, Vol. 1
آلبوم گل من