پلی لیست فارسی (Persian Playlist)

اهنگ های محبوب Persian Hits 2
Persian Hits
آهنگ های شاد و انرژی مثبت ایرانی (Persian Happy 5)
Persian Happy 4
Persian Happy 3
Persian Happy 2 (Tiarin Playlist)
Persian-Rock-3
آهنگ های راک ایرانی سری اول
Persian Happy 1
Southern-Iran
Persian-Focus
Persian Nostalgic 2
Persian Nostalgic 1