پلی لیست شاد (Happy Playlists)

اهنگ های محبوب Persian Hits 2
Persian Hits
آهنگ های شاد و انرژی مثبت ایرانی (Persian Happy 5)
Persian Happy 4
Persian Happy 3
Persian Happy 2 (Tiarin Playlist)
بیژن مرتضوی
Persian Nostalgic 1