موسیقی متن (Soundtrack)

Majid Entezami Attack on H-3
Majid Entezami Intense Cold (Original Motion Picture Soundtrack)
Sedigh Tarif, Farhad Fakhreddini Emam Ali 2 (Peace Be Upon Him)
Farhad Fakhreddini Sarbedaran
Farhad Fakhreddini, Sediq Tarif Emam Ali (Peace Be Upon Him)
Mosafer-E-Rey (The Passenger Of Rey) Iranian Sound Track Farhad Fakhreddini
خانه روی آب
Khaharane Gharib
God of Rakhsh
ایستاده در غبار
Midday Adventures
Second Take
All These Days
Bodyguard
Past, Present Continues
Saranjam
Red Land
Majid Entezami The Train
Karbala - The Geography of a History