(۱) نظرات
  1. Mahdi6262 :
    Avatar
    19:05 - 2020/09/1

    باز هم یک دو نوازی ناب..نی و پیانو..آلبومی معلق بین هوای پاک روستایی و هوای ابری شهری…سپاس از تیارین