تیارین مرجع ای برای معرفی و انتشار آثار کلاسیک، سنتی ایرانی با کیفیت بالا می باشد.